Иргэн Та 2018 оны орон нутгийн ИТХ-ын нөхөн болон дахин сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь зөвхөн өөрт холбогдох мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Иргэн Та 2018 оны орон нутгийн ИТХ-ын нөхөн болон дахин сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн эсэхээ шалгана уу.